Google PlusFacebookTwitter

Telemetria i telematyka w „Rzeczpospolitej”

dodano przez dn. maj 5, 2016 w Smart Control, Smart Grid |

Zastosowanie telematyki i telemetrii było tematem programu #RZECZoBIZNESIE w którym udział wziął Piotr Golik, Prezes Zarządu T-matic Systems, spółki należącej do Grupy Arcus. Prezes spółki z wyjaśniał, że telemetria jest podobna do telematyki, ale czujniki telemetryczne są bardziej skonkretyzowane  i pomagają w działaniu internetu rzeczy. Są urządzeniami pomiarowymi, które dostarczają informacje np. o zużyciu energii. Tzw. inteligentne sieci energetyczne pozwalają szybko reagować na awarie czy przeciążenia sieci, a w przyszłości rozwiązania telemetryczne umożliwią sektorowi energetycznemu oferowanie taryf na wzór stosowanych w branży telekomów – elastycznych, dopasowanych do profilu klienta. Prezes Piotr Golik wskazał także, że telemetria znajduje zastosowanie w ruchu drogowym. Podkreślił, że precyzyjne mierzenie natężenia ruchu dzięki telemetrii jest niezbędne m.in. w planowaniu inwestycji czy rozbudowie infrastruktury.  Prezes T-matic Systems mówił także o zastosowaniu telematyki, która sprawdza się w optymalizacji kosztów utrzymania floty pojazdów. Pełna treść artykułu:...

„Gazeta Bankowa”: Arcus poprawia wyniki

dodano przez dn. sty 29, 2016 w Optymalizacja procesów, Smart Control, Smart Grid, Systemy informatyczne, Zarządzanie dokumentem, Zarządzanie korespondencją |

W najnowszym wydaniu „Gazety Bankowej” został opublikowany wywiad z Michałem Czeredysem, Prezesem Arcus S.A. W materiale Michał Czeredys wyjaśnia m.in. podstawy sukcesu firmy Arcus na polskim rynku. Jak możemy przeczytać w „Gazecie Bankowej” według Michała Czeredysa o sukcesie firmy Arcus zadecydowały trzy kluczowe czynniki. Po pierwsze współpraca z japońskim producentem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, firmą Kyocera. Po drugie koncentracja na rynku B2B (firmy oraz instytucje publiczne), podczas gdy firmy działające na rynku konsumenckim muszą ponosić wielomilionowe nakłady na kampanie reklamowe. Po trzecie, ciągłe dostosowywanie się do potrzeb klienta. Jednocześnie Prezes Michał Czeredys wyjaśnia, że chociaż Arcus wyrósł na kooperacji z sektorem publicznym, to teraz firma będzie się koncentrować na klientach komercyjnych. Docelowo udział kontraktów dla sektora publicznego ma wynosić maksymalnie 20 proc. Większy nacisk będzie kładziony na współpracę z firmami. Już dzisiaj Arcus obsługuje takie firmy jak Bank Millennium oraz Volvo. Współpraca z sektorem przedsiębiorstw jest o tyle łatwiejsza, że łatwiej pozyskuje się kontrakty, a sprawy nie trafiają do Krajowej Izby Odwoławczej. Michał Czeredys wyjaśnia również, że coraz więcej zleceń firma pozyskuje z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wymaga to co prawda edukacji rynku, ale w przypadku sektora nowych technologii zawsze trzeba najpierw przekonać klientów do innowacyjnych rozwiązań. Koncentracja na segmencie przedsiębiorstw już przynosi efekty. Michał Czeredys wyjaśnia na łamach „Gazety Bankowej”, że wskaźnik EBITDA za trzeci kwartał 2015 roku był dodatni, podczas gdy w analogicznym kwartale 2014 roku firma odnotowała stratę. Wyniki Grupy Arcus są coraz lepsze. Michał Czeredys tłumaczy, że dalszy pomysł na rozwój Grupy opiera się na dwóch kierunkach rozwoju. Po pierwsze oferowanie coraz bardziej rozbudowanych usług, co pozwala zwiększać marżę i wzmacnia pozycję na rynku w starciu z konkurencją. Arcus posiada już kompetencje, które pozwalają firmie wdrażać rozwiązania innych dostawców, tworzyć własne oprogramowanie, budować kompleksowe systemy zarządzania drukiem, a nawet obiegiem dokumentów w organizacjach. Po drugie poszerzanie oferty tak, aby kompleksowo obsłużyć klientów. Arcus nie tylko oferuje urządzenia Kyocera ale również usługi monitoringu pojazdów, inteligentne liczniki, kompleksowy system zarządzania obiegiem dokumentów, a także usługi wdrożeniowe czy integratorskie. Pełną treść wywiadu można przeczytać w najnowszym numerze „Gazety...

Driver Behavior Analysis System w Bloomberg Businessweek Polska

dodano przez dn. paź 5, 2015 w Smart Control, Smart Grid |

T-matic Systems, spółka z Grupy Arcus, która rozwija system telematyczny dla ubezpieczycieli Driver Behavior Analysis System trafiła na łamy magazynu Bloomberg Businessweek Polska. Redakcja szczegółowo opisała na czym polega system, który wkrótce może zrewolucjonizować polski rynek ubezpieczeń. W materiale “Fokus na innowacje” opracowanym we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju redakcja opisała mechanizmy wspierania finansowego badań naukowych. T-matic Systems został przedstawiony jako przykład firmy, która rozwija innowacyjne produkty. Na łamach magazynu redakcja opisała narzędzie telematyczne Driver Behavior Analysis System (DBAS), które pozwala analizować zachowania kierowców i premiować bezpieczną jazdę zgodnie z przepisami. Dotychczas T-matic Management System Safe and Save ułatwiał pracę przedsiębiorstwom. Teraz T-matic Systems wspólnie z firmą ubezpieczeniową Link4 będzie na bazie systemu wdrażać Driver Behavior Analysis System. Pozwoli on analizować styl jazdy kierowcy i na tej podstawie proponować stawki ubezpieczeń adekwatne dla jego profilu ryzyka. Jak zauważa redakcja Bloomberg Businessweek Polska ubezpieczenia oparte o analizę danych zebranych dzięki narzędziom telematycznym pozwalają ubezpieczycielom rozwiązać dwa problemy. Po pierwsze pozwalają na regularny kontakt z klientem i budowanie relacji. Obecnie klienci kontaktują się z ubezpieczycielem raz do roku, podczas odnawiania składki. Po drugie telematyka pozwala na odróżnienie się od konkurencji i zaoferowanie dodatkowych usług, np. wezwanie pomocy drogowej do zepsutego samochodu, który ubezpieczyciel sam zlokalizuje na prośbę klienta. Beneficjentem telematyki jest też klient. Magazyn Bloomberg Businessweek Polska zwraca uwagę na fakt, że w przypadku flot pojazdów wdrożenie systemu jest o wiele skuteczniejsze niż polityka bezpieczeństwa, którą podpisują pracownicy, a na trasie nadal jeżdżą niebezpiecznie. O skuteczności telematyki w ograniczeniu agresywnej jazdy decyduje już sama świadomość zastosowania narzędzi monitorujących prędkość. Spokojna jazda to oszczędności dla floty – redukcja zużycie paliwa, mniej awarii samochodów i mniejsze ryzyko kolizji, a agresywnie jeżdżący kierowcy mogą współpłacić za wyższe koszty użytkowania pojazdów. Spółka T-matic Systems w Grupie Arcus zajmuje się rozwojem rozwiązań telematycznych oraz smart grid – inteligentnych sieci...

Co to jest smart metering?

dodano przez dn. kw. 23, 2015 w Smart Grid |

Być może niektórzy z czytelników naszego bloga spotkali się z nazwą „smart metering” lub „inteligentne liczniki”. Co kryje się pod tymi pojęciami i jak mogą pomóc firmom w oszczędzaniu? Smart Metering to pojęcie związane z energetyką. Oznacza ono inteligentny system pomiarowy, czyli kompleksowy system informatyczny obejmujący urządzenia (inteligentne liczniki energii elektrycznej odbiorców energii, infrastrukturę telekomunikacyjną) oraz oprogramowanie (centralna baza danych oraz system zarządzający całością). Po co łączy się elementy informatyki z sieciami energetycznymi? Inteligentne systemy pomiarowe umożliwiają dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym, czyli umożliwiają zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej. Kto oszczędza dzięki inteligentnym sieciom energetycznym? Operator systemu dystrybucyjnego (tzw. OSD), czyli dystrybutor energii, ale również jego klienci. OSD ogranicza koszty obsługi systemu (zdalny odczyt i automatyczne wystawienie faktury, zamiast wizyty inkasenta i ręcznego wprowadzania danych do systemu), a indywidualny odbiorca dzięki dostępowi do konta on-line i śledzeniu na bieżąco zużycia prądu, może chronić środowisko naturalne i ograniczyć wydatki na prąd, nawet o 9 procent. Tam, gdzie takie urządzenia działają, w zapomnienie odeszły rachunki wystawiane na podstawie prognoz, bo płaci się za rzeczywiste zużycie energii. Zalet tych urządzeń jest jednak znacznie więcej. Inteligentne liczniki mają w przyszłości zachęcić odbiorców nie tylko do oszczędności energii, ale i własnej produkcji prądu za pomocą przydomowych źródeł energii, takich jak wiatraki, panele słoneczne czy fotowoltaiczne. Zgodnie  z dyrektywami UE, do końca 2020 r. w całej Unii Europejskiej wszyscy operatorzy dystrybuujący energię elektryczną mają obowiązek zainstalować inteligentne liczniki energii u co najmniej 80% odbiorców. Liczniki są kluczowymi elementami tzw. inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grid). Nadrzędnym celem całej idei „smart meteringu” jest nie tylko wzmocnienie pozycji konsumenta wobec dostawcy energii, ale także dokonanie milowego kroku w dziedzinie ochrony środowiska i ograniczenia emisji dwutlenku węgla w przyszłości....